Publicerad 13 december 2022

Sekretess inom prehospital akutpsykiatri - en vägledning

Det finns ofta behov av kortfattat, konkret stöd när det gäller sekretess och informationsöverföring vid samverkan inom prehospital psykiatri. Samverkan kan ske mellan exempelvis ambulanssjukvård, larmcentral, psykiatri, polis, primärvård, räddningstjänst och socialtjänst.

SKR har därför tagit fram denna vägledning, som innehåller utvald information om aktuella lagar samt en beskrivning av tillämpning av sekretess vid ett antal möjliga situationer. Syftet är att öka kunskap och förutsättningar för korrekt tillämpning av aktuella lagar även i akuta situationer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.