Publicerad 9 september 2020

RUR och God ekonomisk hushållning

Från och med 2013 finns det i kommunal­lagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultat­utjämnings­reserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balans­kravs­utredningen för att jämna ut intäkter över en konjunktur­cykel.

RUR är frivillig att tillämpa. Men de kommuner och regioner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Utöver möjligheter att tillämpa RUR tar rapporten upp andra frågor med bäring på god ekonomisk hushållning.

Rapporten är en uppdatering av skriften RUR i praktiken från 2013.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.