Publicerad 22 december 2021

Processer i förändring

SKR och Sweco har tillsammans med Västerviks kommun gjort en kartläggning av förutsättningar för digital förflyttning inom samhällsbyggnadsprocessen på kommunal nivå. Syftet med att göra en kartläggning är dels att synliggöra nuläget, dels att skapa en gemensam förståelse för hur kommunen bör arbeta vidare med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Rapporten vänder sig till aktörer som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna med ett särskilt fokus på detaljplaneprocessen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Byt ut mig!!!!!!!