Publicerad 2 juni 2021

Personcentrerad vård i Sverige

Sveriges Kommuner och Regioner vill driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Som ett led i detta arbete har en kartläggning gjorts av de samordningsfunktioner som finns i regioner.

Syftet är att ge en bild av hur arbetet bedrivs och undersöka behovet av nationellt stöd. Denna statusrapport är en sammanställning av kartläggningen och ger en överblick av arbetet med personcentrerad vård i Sveriges regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.