Publicerad 12 februari 2020

På rätt plats – handbok om upplåtelser av offentliga platser

Under 1990-talet gav dåvarande Svenska Kommunförbundet ut handboken På Rätt Plats, om kommunernas hantering av upplåtelser av offentliga platser. Sedan dess har både samhällsplanering, teknik och rättspraxis utvecklats betydligt. Det har medfört ett behov av att ge ut en reviderad upplaga av handboken.

Avsikten med revideringen är att skapa förutsättningar för en effektiv och rättssäker handläggning av ärenden gällande upplåtelser av offentlig plats.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.