Publicerad 29 mars 2022

Överenskommelse om samverkansformer för att förebygga mutor och korruption inom vårdsektorn

För att motverka risker för korruption och mutor inom vård, omsorg och personlig assistans finns en praktiskt vägledning för chefer och medarbetare. Den bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivarparterna.

Överenskommelsen ”Motverka mutor och korruption” har tagits fram för att alla som verkar inom vård, omsorg och personlig assistans ska få praktiskt etisk vägledning och därmed kunna undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåter uppstår.

Den gäller för verksamhet som vård, omsorg och personlig assistans som bedrivs enligt: hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), den kan också omfatta vård enligt annan lag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.