Publicerad 29 december 2021

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhälls­ skydd och beredskap (MSB) publicerar för fjortonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR vill med Öppna jämförelser stimulera till förbättringsarbete och utveckling. Detta är också ett sätt att förädla och ge tillbaka den statistik som kommunerna rapporterar till staten. Här finns uppgifter om vilka kommuner som före­ faller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid och vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet.

Temat i årets rapport är hur covid­19 har påverkat tryggheten och säker­ heten, kommunernas krishantering och antalet olyckor och brott. I Öppna jämförelser i år berättar Kristianstads kommun om sin krishantering med anledning av pandemin. Trollhättans stad berättar om hur de bedrivit sitt brottsförebyggande arbete under pandemin och Brandkåren Attunda redo­ gör för hur de har ställt om under pandemin och utvecklat sitt brand­ och olycksförebyggande arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Byt ut mig!!!!!!!