Publicerad 26 november 2019

Nationellt centrum för lärmiljöer

SKL ser ett angeläget behov av ett nationellt centrum för lärmiljöer, där berörda statliga myndigheter, kommunala och enskilda huvudmän, fackliga organisationer, intresseorganisationer och forskare tillsammans med konsult-, bygg-, fastighets- och inredningsbranscherna utbyter erfarenheter och utvecklar framtidens lärmiljöer i såväl befintliga som nya byggnader.

Det är väsentligt att planering, byggande och användning av lärmiljöer sker kunskapsbaserat. Det finns därmed ett lika angeläget behov av ett akademiskt tvärvetenskapligt kunskapsnav för lärmiljöer och mer praktiknära forskning kring lärmiljöer för att stödja och följa upp utvecklingsarbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.