Publicerad 19 augusti 2019

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan.

SKL och Skolverket har kommit fram till en gemensam nulägesbild och problembeskrivning, vilket vi gemensamt ser som en styrka för det fortsatta arbetet.

De 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som presenteras i handlingsplanen utgår från den samlade behovsbilden och har formulerats av SKL.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.