Publicerad 8 april 2021

Nära vård i hemmet för äldre

Allt fler människor får vård och omsorg i sitt eget hem. De flesta personer som får vård och omsorg i hemmet är 65 år och äldre och har ofta komplexa vårdbehov. Runt om i landet utvecklas arbetssätt och metoder för att erbjuda en trygg och säker vård och omsorg i hemmet. Några av dessa beskrivs i den här skriften som lärande exempel.

Skriften vänder sig till verksamma inom vård och omsorg i syfte att ge ökad kunskap och engagemang för den fortsatta utvecklingen av vård och omsorg i hemmet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.