Publicerad 25 november 2019

Miljarder skäl att spara

I denna rapport visas att det finns lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i bebyggelsen som mer än väl täcker offentlig sektors andel av de samhälleliga energi- och klimatmålen. Men målen kommer inte att nås om inte hastigheten i genomförandet av dessa åtgärder påskyndas. Detta gäller hela bebyggelsen oavsett ägandeform.

Idag genomförs bara ca 30 % av de lönsamma åtgärderna för energieffektivisering i kommuners, landstings och regioners verksamhetslokaler och bostäder.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.