Publicerad 25 november 2019

Markörbaserad journalgranskning - för att identifiera och mäta skador i vården

Denna handbok beskriver hur strukturerad journalgranskning med metoden markörbaserad journalgranskning kan användas för att öka patientsäkerheten både på en enskild klinik och på sjukhusnivå. Den första svenska handboken i strukturerad journalgranskning utkom år 2008 och bygger på metoden Global Trigger Tool (GTT), som har utvecklats i USA.

Handboken bygger vidare på den första bokens innehåll och förtydligar hur man bedömer skador och undvikbarhet. Handboken ger också en mer utförlig bakgrund till arbetet och metoden med strukturerad journalgranskning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.