Publicerad 29 mars 2022

Lokalförsörjningsprocessen

I skriften presenteras processer och lärdomar från ett antal kommuner som aktivt arbetar med att effektivisera och utveckla sin lokalanvändning.

Skriften har finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.