Publicerad 27 november 2019

Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism

Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syftar till att ge stöd till kommuner, regioner, föreningar eller andra aktörer som vill stärka sitt arbete mot våldbejakande politisk extremism.

De insatser som beskrivs ska kunna fungera som underlag för samtal och erfarenhetsutbyten och ge konkreta tips på hur lokalt arbete mot politisk extremism kan se ut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.