Publicerad 27 januari 2022

LCA och LCC i tidiga skeden

Livscykelanalyser, LCA, och livscykelkostnader, LCC, är bra hjälpmedel för att skapa beslutsunderlag för långsiktigt hållbara byggnader med litet klimatavtryck. Många fastighetsägare upplever dock att det är svårt att veta hur dessa ska användas. Offentliga fastigheter initierade därför ett projekt för att ta fram en metod för för arbete med LCA och LCC i tidiga skeden i byggprocessen. Resultatet redovisas i denna skrift som är uppdelad i stöd för att förstå om LCA och LCC kan vara relevant att använda samt vad som är viktigt att tänka på i genomförandet.

Målgrupp är tjänstepersoner som ansvarar för att ta fram beslutsunderlag för fastighetsinvesteringar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
LCA och LCC i tidiga skeden