Publicerad 13 oktober 2020

Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård

Från hemsjukvård till hälso-och sjukvård.

Syftet med studien avser att särskilt fånga in erfarenheter och kunskaper om hur läkarstödet till kommunal hemsjukvård kan förbättras. Dagarna som människor med fortsatt behov av vård och omsorg behöver vänta på att kunna skrivas ut från sjukhus har minskat kraftigt i hela landet. Efter att utskrivnings-processen förbättrats har nu fokus för utvecklingsarbetet flyttats till den fortsatta vården och omsorgen i hemmet.

Rapporten avslutas med några rekommendationer till hur ett mer systematiskt och hållbart stöd kan ges i utvecklingsarbetet med att skapa en för målgrupperna bättre hemsjukvård, en ny form av hälso- och sjukvård i hemmet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.