Publicerad 10 april 2019

Kvalitetssäkring av Göteborgs Stads modell för arbetstyngdsmätning

I rapporten presenteras en modell för arbetstyngdsmätning framtagen av Göteborg stad. Modellen har utvecklats och använts i flera stadsdelar och även fått efterföljare i andra kommuner. Tillämpningen av modellen har sett lite olika ut.

SKL gav 2016 i uppdrag åt FOU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund att kvalitetssäkra modellen. Resultatet av kvalitetssäkringen redovisas i rapporten.

Förhoppningen är att detta ska leda till fortsatt utvecklingsarbete och att erfarenheterna som presenteras kommer till användning när motsvarande utvecklingsarbete sker i övriga kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.