Publicerad 17 april 2019

Kulturpolitiskt positionspapper

Positionspappret redovisar SKL:s syn på kulturpolitiken och utgör ett underlag för kontakter med regering och myndigheter. Det kan även fungera som ett stöd för medlemmarna i deras arbete med att utforma en lokal kulturpolitik.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.