Publicerad 1 oktober 2019

Kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva

Rapporten redovisar SKL:s pilotundersökning av kommuners kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva.

Totalt har elva kommuner lämnat in uppgifter. Resultaten visar att statsbidraget ofta inte täcker kommunernas kostnader för dessa kombinationsutbildningar. SKL uppmanar därför regeringen att se över villkoren.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.