Publicerad 28 november 2019

Kostnader för myndighetskrav i kommunal fastighetsförvaltning

Samhället ställer krav på kommunerna som fastighetsägare, främst inom områdena säkerhet, miljöanpassning och arbetsmiljö. I denna rapport görs ett försök att kvantifiera och kostnadsberäkna de olika myndighetskraven.

Syftet med den här rapporten är att skapa en bättre medvetenhet hos politiker och tjänstemän om vilket budgetutrymme som intecknas av tvingande regler för fastighetsförvaltningen. Med en sådan medvetenhet minskar risken att förvaltningens övriga planerade åtgärder, som exempelvis planerat underhåll, successivt trängs undan av frekventa behov av finansiering av åtgärder föranledda av myndighetskrav.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.