Publicerad 13 juni 2022

Kommunallagen med kommentarer och praxis

Boken kommunallagen redovisar lagändringar fram till och med oktober 2021 tillsammans med kommentarer och praxis. Ger även en beskrivning av kommunallagens förhållanden till annan lagstiftning som berör kommuner och regioner.

Sjätte utgåvan av boken Kommunallagen med kommentarer och praxis. Kommentaren innehåller en gedigen beskrivning av förarbeten och rättspraxis i relation till respektive bestämmelse. Den rättspraxis som redovisas kommer från såväl högsta som lägre instanser. Denna bok riktar sig till förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner, till praktiserande jurister, till förvaltningsdomstolar och statliga myndigheter, till utbildningen i förvaltningsrätt men också till den kommunalt intresserade allmänheten.

Kommunallagen i förhållande till annan lagstiftning

Boken ger också en beskrivning av kommunallagens förhållanden till annan lagstiftning som berör kommuner och regioner och författarna lyfter praktiska tolkningsproblem som de haft att ta ställning till i det dagliga juridiska arbetet inom kommunalrätten.

Författare: Lena Dalman, Ylva Lindblom, Germund Persson och Staffan Wikell

Boken går att köpa hos Adda.

1-4 stycken: 750,00 kronor per styck
5-9 stycken: 725,00 kronor per styck
10 > stycken: 710,00 kronor per styck

Köp boken hos Adda

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Blå framsida på boken Kommunallagen med kommentarer och praxis