Publicerad 28 november 2019

Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet - Övningsuppgifter

Detta häfte innehåller övningsuppgifter till läroboken Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet. Här får du övning i grundläggande kalkylkunskaper som är särskilt användbara för fastighetsverksamhet, övningsuppgifterna kan också användas för att friska upp minnet.

Den första delen innehåller påståenden som besvaras med sant eller falskt. Därefter följer räkneuppgifter för olika typer av kalkyler. Sist i häftet hittar du facit för påståendena som besvaras med sant eller falskt.

Där finns också lösningsförslag till räkneuppgifterna. Många räkneuppgifter löses med fördel i ett datorbaserat kalkylprogram. Till häftet finns därför också en excelfil med lösningar på de uppgifterna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.