Publicerad 18 februari 2021

Hyresvärdsupphandling

Denna vägledning syftar till att fungera som ett stöd innan, under och efter en hyresvärdsupphandling.

Kommuner och regioner som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Ett sätt att förhyra verksamhetslokaler är genom en hyresvärdsupphandling. I en hyresvärdsupphandling upphandlas hyreskontrakt, byggentreprenadkontrakt och närliggande tjänster, exempelvis projekteringstjänster, gemensamt det vill säga paketeras tillsammans i en upphandling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.