Publicerad 9 september 2020

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

I rapporten finns underlag och analysmetoder som kopplar tvärvetenskapligt kunnande och basala krav till byggnaden och dess digitala tvilling. Rapporten avhandlar funktionalitet, pedagogik, utmaningar och framtida analysverktyg genom BIM, parametrisk design och simuleringar.

Den digitala utvecklingen inom pedagogiken kan ha förts framåt av pandemin som drabbade världen våren 2020. Man undervisar alltjämt på samma sätt men med inslag av digitala verktyg. Data från sensorer i fastigheter kan användas dels ur ett drift- och förvaltningsperspektiv, dels pedagogiskt. Den smarta skolbyggnaden och lärmiljön optimerar resurshushållningen ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.