Publicerad 5 juli 2019

Fastighetsutvecklingsplanen - planering för morgondagens sjukhusområde

Under kommande treårsperiod ska landstingen investera närmare 56 miljarder kronor i sina fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag kommer att prägla sjukhusområdet under överskådlig framtid. Fastighetsutvecklingsplanen är ett vägledande underlag och syftet med denna skrift är att få inblandade aktörer att tänka efter före, både vad gäller innehållet i planen och hur arbetet med att ta fram denna ska bedrivas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.