Publicerad 25 november 2019

Färdtjänsthandbok

I Färdtjänsthandboken hittar man det mesta man behöver veta om färdtjänst oavsett om man är tjänsteman, politiker eller annan intresserad. Boken innehåller all relevant lagstiftning med kommentarer och praxis, men även en bakgrund till lagstiftningens framväxt och fakta om färdtjänstens utveckling.

Boken är ett mycket värdefullt stöd för alla som arbetar med färdtjänst och ger också vidgade kunskaper även till dem som arbetar inom övriga delar av kollektivtrafiken, inte minst de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.