Publicerad 27 november 2019

Familjehemsvård ur ett barnperspektiv : för lärande och inspiration i ett utvecklingsarbete

Svensk familjehemsvård är i förändring. I denna skrift behandlas den positiva utveckling som är på gång och exempel på hur kommunerna bedriver sitt metodarbete. Utgångspunkten är att lyfta fram barnperspektivet och alltid se till barnets bästa. Att lyssna på barnet och att ta hänsyn till dess uppfattningar är den röda tråd som löper genom de olika berättelserna.

Syftet med skriften är att ge inspiration och utgöra ett stöd i metod- och kunskapsutvecklingen inom familjehemsvården.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.