Publicerad 2 oktober 2020

Erfarenheter från Yrk In-projektet

I det här inspirationsmaterialet presenteras arbetet i fyra av de tolv kommuner som deltog i Yrk In-projektet. Inom projektet gjordes satsningar på att utveckla introduktionsprogrammen och då särskilt med målet att ge eleverna bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

De deltagande kommunerna har alla haft olika förutsättningar och därmed behövt skapa egna processer anpassade efter lokala kontexter och behov. Det har omfattat alltifrån utformning av strukturer, rutiner och arbetssätt till innehåll i utbildningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.