Publicerad 11 april 2019

Ekonomirapporten, maj 2018

Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att sysselsättningen utvecklas svagare liksom det reala skatteunderlaget.

Antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigare jämfört med de i arbetsför ålder. Det gör finansieringen av välfärdsuppdraget svårt liksom att klara bemanningen. Statens satsningar att höja kvaliteten är vällovliga men leder ofta fel.

Kommunerna har ett starkt finansiellt utgångsläge men nu väntar ökande befolkning och stora investeringsbehov. Landstingen har ett sämre utgångsläge, kopplat till demografin. Vi beskriver hur den svenska hälso- och sjukvården förändras vad gäller struktur, behandlingsmetoder och teknik.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.