Publicerad 28 september 2020

Digitalisera plan- och bygg­lovs­processer

Frågor och svar om utmaningar i form av lag­bestämmelser, praxis och regelverk.

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster och andra servicelösningar. Bygglovsprocessen är en av de kommunala processer som nu digitaliseras i många kommuner. Syftet med denna rapport är att besvara frågor kopplade till juridiska utmaningar som uppstår när kommunen ska digitalisera processer inom PBL-området. Fokus ligger på bygglovsprocessen men berör även frågeställningar kring detaljplaner. Rapporten vänder sig till bygglovschefer, digitala strateger och andra som arbetar för digital omställning inom samhällsbyggnadsområdet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.