Publicerad 3 mars 2020

Digital fastighets­automation

I rapporten presenteras vinsterna för människan, fastigheten samt samhället kopplat till FN:s globala mål.

De 17 globala målen i Agenda 2030 balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Digitala lösningar för automatisering av fastighetsdrift är idag ett självklart val för att klara dagens och kommande samhällsutmaningar.

Skriften ger vägledning inför hållbara investeringsbeslut om införande av digital fastighetsautomation på portföljnivå. Rapporten innehåller även metodik för att underlätta det operativa arbetet med att successivt integrera digital fastighetsautomation i både det befintliga och framtida fastighetsbeståndet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.