Publicerad 1 juli 2019

Bygga vackert – att bygga vackert med kvalitet och estetiska värden

God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna. I denna skrift ges exempel på ett antal projekt genomförda i svenska kommuner som visar att god arkitektur inte behöver kosta och att en medveten satsning på byggd kvalitet kan ge långsiktiga mervärden.

Skriften publicerades 2016 och uppdaterades i juni 2019. I den nya versionen har stycket om Estetiska värden och arkitektonisk kvalitet – vad menas med det? i kapitel 2 Vision och mål och stycket om LOU i kapitel 3 Program och planprocess uppdaterats och arbetats om. Två nya exempel med förskolor i Västerås stad och den regionala Skandionkliniken i Uppsala har lagts till under kapitel 6 Goda exempel.

Skriften vänder sig till alla inom offentlig förvaltning som i något eller flera skeden av ett byggprojekt agerar som beställare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.