Publicerad 1 juli 2019

Beställarvänlig samverkan i byggentreprenader

Denna skrift ger en översiktlig bild av begreppet partnering som arbetsform samt tar upp framgångsfaktorer för att lyckas som beställare i partneringprojekt. Partnering innebär i korthet att byggherrar och entreprenörer blir medarbetare i samma projektorganisation istället för motparter.

På senare tid har byggkostnaderna skenat samtidigt som vi behöver bygga och genom renovering skapa allt energieffektivare byggnader för att klara ökande krav. Det finns även behov av att snabba upp byggprocessen och minska mängden kvalitetsfel.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.