Publicerad 28 september 2020

Att hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda

Skriften analyserar ett sextiotal styrande dokument som fokuserar på hot, hat och våld mot de förtroendevalda. Den lyfter vikten av att tydliggöra en organisation för säkerhetsarbetet och att besluta om vilket ansvar som respektive kommun och region tar för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Att hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda