Publicerad 8 maj 2020

Att följa omställningen till Nära vård

Det finns behov och efterfrågan av ett gemensamt set av indikatorer som SKR kan erbjuda medlemmarna att använda som stöd i den pågående omställningen till Nära vård. I den här skriften redovisas resultatet av ett första steg i det arbetet.

Initiativ har tagits till ett projekt för att utarbeta förslag till former för uppföljning och till ett indikatorset att ställa till SKR-medlemmarnas förfogande. Det ska ses som en översikt över mått och indikatorer som projektet bedömt vara användbara. Indikatorerna ska ge förutsättningar för att systematiskt och gemensamt kunna följa förflyttningen mot det som kännetecknar Nära vård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.