Publicerad 28 januari 2021

Ansvarsprövningen i fullmäktige

Skriften belyser vad ansvarsprövningen är och betyder, vilka formella regler som gäller och hur ansvarsprövningen kan hanteras i praktiken. Syftet med skriften är att ge vägledning till fullmäktigepresidier och fullmäktigeledamöter samt de tjänstepersoner som biträder fullmäktige i ansvarsprövningsprocessen.

Ansvarsutkrävande är en viktig grundsten i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. Vad innebär det och hur går det till?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.