Publicerad 9 november 2023

SKR-kongress med välfärdens utveckling i fokus

Den 15-16 november är det dags för SKR-kongress i Helsingborg. Där samlas 451 förtroendevalda från kommuner och regioner för att besluta om SKR:s inriktning för de kommande fyra åren.

Kommuner och regioner ser till att välfärdens verksamheter fungerar varje dag, året runt. Det finns en stor tillit bland invånarna för välfärdens institutioner. Men det finns också stora utmaningar framåt.

Det beror dels på det ekonomiska läget där inflationen slår hårt mot välfärdens verksamheter, liksom mot resten av samhället. Nästa år kommer det att bli ännu tuffare med ett beräknat underskott för sektorn på över 30 miljarder. Samtidigt är kompetensbristen en utmaning redan nu och kommer att vara det i många år framåt till följd av demografin. Det kräver nya arbetssätt och lösningar.

Därför är det viktigare än någonsin att tillsammans diskutera välfärdens utveckling. Under Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kongress beslutas vilka frågor SKR ska fokusera på under perioden 2024-2027 för att på bästa sätt stötta kommuner och regioner och stärka välfärden.

I det förslag till inriktningsdokument som SKR:s styrelse lägger fram för kongressen finns tre strategiska fokusområden:

  • Säkra välfärdens kompetensförsörjning
  • Välfärdsutveckling genom digitalisering
  • Bättre samspel med staten för att skapa bättre planeringsförutsättningar

Kongressen inleds på onsdagen den 15 november av SKR:s ordförande Anders Henriksson. På eftermiddagen medverkar statsminister Ulf Kristersson.

Vill du bevaka kongressen på plats i Helsingborg?

Anmäl dig via presstjänsten på: 08-452 71 01 eller press@skr.se

Det går också bra att följa större delen av kongressen digitalt på skr.se.

Information och handlingar:Kongress 2023

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.