Publicerad 16 april 2024
Nyhet

Vårdens digitalisering måste utgå från behov

SKR ser med oro på delar av statens initiativ om vårdens digitala infrastruktur. Utvecklingen behöver utgå ifrån det som redan finns och fokusera på det som gör mest nytta för invånarna.

Foto

Anders Henriksson

E-hälsomyndigheten har presenterat en färdplan för nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. SKR är positiva till att staten vill bidra till vårdens digitala utveckling. Samtidigt ser SKR med oro på flera av förslagen som handlar om att staten ska göra sådant som regionerna redan gör, i stället för att fokusera på grundläggande förutsättningar för att bättre möjliggöra den fortsatta utvecklingen.

– När vi utvecklar vårdens digitala infrastruktur måste vi utgå ifrån invånarnas och patienternas behov. Staten ska inte ta över eller utveckla sådant som regionerna redan byggt upp, vi behöver utgå ifrån den fungerande infrastruktur som redan finns. Jag är orolig att staten nu vill driva en egen agenda utan att fullt ut involvera kommuner och regioner i sin planering, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR delar E-hälsomyndighetens bild inom flera områden och ser stora vinster med en närmare samverkan kring dessa. Men varken tidplanen eller finansieringen i E-hälsomyndighetens plan är trovärdig, menar SKR.

En väl fungerande nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården är nödvändig för att lyckas med den omställning vården står inför, där patienten är mer aktiv i sin egen behandling, där mer vård kan ske i hemmet och där vårdgivare får bättre förutsättningar att samverka kring varje patient. Flera regioner står nu inför historiska skiften med nödvändiga miljardsatsningar för att modernisera vårdinformationssystemen.

– Vi behöver en gemensam målbild mellan staten och huvudmännen om den digitala infrastrukturen i vården. Genom tydlig ansvarsfördelning kan vi på ett effektivt sätt tillsammans ta ansvar för både införande och användning av digitala tjänster. Nu kan vi inte fastna i långdragna organiseringsfrågor, säger Anders Henriksson.

10 punkter för en effektiv digital infrastruktur

Samtliga 21 regioner har enats om tio punkter som beskriver de områden och insatser som behöver genomföras för att skapa en effektiv nationell digital infrastruktur för svensk hälso- och sjukvård:

• Ta fram en färdplan för utveckling och införande av nationella tjänster.
• Se över lagstiftningen för att möjliggöra interoperabilitet.
• Ta fram nationella ramverk och standarder.
• Ta fram en strategi för användning av molntjänster.
• Inkludera beskrivning av digitala arbetsprocesser i nationella riktlinjer.
• Säkerställ att alla invånare får möjlighet att använda en nationell elektronisk identifiering, som inte kräver ett konto på en svensk bank.
• Ta fram en strategi för AI-baserade stöd i vården.
• Ta fram sammanhållen kravbild och gemensamma säkerhetstjänster för att stärka cybersäkerheten.
• Ta fram en gemensam utbuds- och samtyckestjänst.
• Prioritera digital kompetensutveckling för nuvarande och blivande vårdpersonal.

Läs vidare

Sakkunnig

Karina Tellinger
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.