Publicerad 16 december 2023
Nyhet

Tillgång till barns patientuppgifter en integritetsrisk

Förslaget att vårdnadshavare ska ha elektronisk tillgång till sina barns patientuppgifter när de fyllt 13 tar otillräcklig hänsyn till tonåringarnas integritet och skyddsbehov, anser SKR.

Foto

Rachel De Basso

Regeringen har i en utredning tittat på hur vårdnadshavare ska kunna få elektronisk tillgång till sina barns patientuppgifter. Nu föreslås fasta åldersgränser i lag som innebär att vårdnadshavare ska få möjlighet till direktåtkomst från att barnet fyller 13 år – vilket SKR inte ställer sig bakom.

– Vi tycker att ambitionen från regeringen är bra. Möjligheten för både vårdnadshavare och ungdomar själva att få elektronisk tillgång till barnets patientuppgifter måste förenklas. Det glapp som finns idag, som innebär att vare sig barnet eller hens föräldrar kommer åt uppgifterna via direktåtkomst eller kan nyttja digitala vårdtjänster mellan 13 och 16 års ålder, behöver täppas till. För många barn skulle det vara till stor hjälp om deras vårdnadshavare fick elektronisk tillgång till deras patientuppgifter för att lättare kunna vara ett stöd. Och att förenkla ungdomars egen elektroniska tillgång gör det lättare för unga att vara delaktiga i sin egen vård, säger Rachel De Basso, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Men SKR anser att utredningens förslag har ett för tungt vårdnadshavarfokus, och inte tar tillräcklig hänsyn till vare sig barns integritet och skyddsbehov eller till olika barns behov, förutsättningar och förmågor. I stället för lagstadgade åldersgränser vill SKR se en mer flexibel modell, som utgår både från barns rätt till stöd av sina vårdnadshavare och deras rätt till personlig integritet och skydd.

– Patientlagen är tydlig, i takt med ökande ålder och mognad ska ett barns inställning till vård och behandling väga allt tyngre. Detsamma bör rimligen även gälla elektronisk tillgång till deras patientuppgifter. Utredningens förslag innebär ett för stort avsteg från tanken att barnet med ålder och mognad också ska ha rätt att i högre grad förfoga över sin egen information. Det är en integritetsfråga, säger Rachel De Basso.

Läs vidare

Sakkunnig

Tyra Warfvinge
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.