Publicerad 31 maj 2023
Nyhet

Statliga mål om vårdplatser ett slag i luften

Socialstyrelsens normering av vårdplatser i slutenvården kommer inte öka tillgängligheten eller skapa bättre arbetsmiljö. Den riskerar snarare att hämma nödvändig utveckling i regionerna.

Rachel de Basso, ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation

Rachel de Basso

I dag publicerade Socialstyrelsen en rapport med rekommendationer om antalet vårdplatser i slutenvården per region. SKR ser rapporten som ett slag i luften då fler vårdplatser med rätt bemanning och kvalitet inte kan öppnas utan tillgång till fler personal.

– Vården är ansträngd och budgeterade vårdplatser kan inte alltid hållas öppna då vi saknar tillräckligt med personal. Alla regioner är medvetna om det och arbetar för att öka tillgången till vårdplatser och stärka arbetsmiljön för personalen, det behöver inte en statlig myndighet berätta för oss, säger Rachel de Basso, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation.

Det finns omkring 17 000 disponibla vårdplatser inom slutenvården. De senaste 20 åren har behoven av vårdplatser minskat med omkring 10 000 platser tack vare medicinsk utveckling och förändrade vårdbehov. Det handlar exempelvis om förebyggande behandling, kortare vårdtider och en ökning av patienter som kan vårdas i sina egna hem.

– Genom att normera antalet vårdplatser på sjukhus befäster Socialstyrelsen en gammal bild av vården som riskerar att hämma utvecklingen. Om vi ska lyckas med omställningen till nära vård behöver kommuner, regioner och stat arbeta i samma riktning, säger Rachel de Basso.

Inget tydligt samband mellan överbeläggningar och vårdplatser

Antalet överbeläggningar och utlokaliseringar har ökat de senaste åren, vilket riskerar att leda till ökad risk för patientsäkerheten. En rapport som SKR publicerade för ett år sedan visar dock att det samband som tidigare funnits mellan antal vårdplatser och beläggningsgrad inte längre finns. Flera regioner som har få vårdplatser per invånare har också färre överbeläggningar och utlokaliseringar än många regioner med större andel vårdplatser.

– Patienternas tillgång till vård behöver öka, samtidigt som antalet överbeläggningar och utlokaliseringar behöver minska, men det kan vi inte lyckas med genom att bara titta på antalet vårdplatser på sjukhusen. För att möta en verklighet med allt fler äldre samtidigt som antalet personer i yrkesför ålder knappt ökar, måste vi se på vården som ett sammanhållet system där vi utvecklar nya lösningar och arbetssätt, säger Rachel de Basso.

Region Skåne har nyligen publicerat en rapport som visar att deras mobila sjukhusteam kan vårda personer i hemmet till samma eller högre kvalitet som på sjukhus, men till halva kostnaden. Patienten har daglig kontakt med ett interprofessionellt team som kan göra ett eller flera hembesök om dagen och har beredskap dygnet runt. Allt fler patienter får avancerad vård i hemmet, dessa har Socialstyrelsen inte inkluderat i sin rapport.

Läs vidare

Sakkunnig

Ameli Norling
Chef, sektionen för hälso- och sjukvårdsfrågor

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.