Publicerad 2 juli 2024
Nyhet

Regionernas klimatpåverkan minskar trots tuffare tider

Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. Insatserna för att mäta och minska den indirekta klimatpåverkan har också blivit bättre. Det visar årets öppna jämförelser.

Foto

Patrik Jakobsson.

Årets Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna lyfter fram regionernas arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan och visar tydliga resultat.

Energieffektiviseringen går framåt. Sedan 2009 har energianvändningen per kvadratmeter minskat med totalt 21 procent och jämfört med 2022 är minskningen 1,5 procent. Det innebär besparingar på 600 miljoner kronor årligen. Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu 95 procent. Den direkta klimatpåverkan har minskat kraftigt över tid, exempelvis med tre fjärdedelar från medicinska gaser.

– Sammantaget ser vi att miljöarbetet i regionerna tar flera kliv framåt, trots tuffare förutsättningar. Inte minst ger energieffektiviseringar tydliga resultat, säger Patrik Jakobsson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tuffare ekonomiskt läge har påverkat miljöarbetet

Ett tuffare ekonomiskt läge för regionerna med ökade priser på livsmedel och energi och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge märks även inom miljöarbetet:

 • Fler regioner rapporterar om personalminskningar, mindre utrymme för konsultinsatser och slopade miljöledningssystem.
 • Intresset ökar för resurseffektivitet och cirkulära lösningar, till exempel återbruk av möbler och flergångsmaterial.
 • Närproducerade livsmedel ges ökad prioritet, samtidigt som andelen ekologiska livsmedel minskat efter ökade kostnader för både livsmedel i stort och för ekologiskt.
 • Andelen förnybara drivmedel har fortsatt öka i kollektivtrafiken, men några regioner har ökat andelen fossil diesel inom kollektivtrafiken och backat på omställningen av ambulanser och andra fordon till biodrivmedel. Antalet elbussar ökar men osäkerhet om styrmedel är en utmaning för både kollektivtrafiken i stort och andelen förnybara drivmedel.
 • Ökade kostnader för först el och sedan fjärrvärme har bidragit till energi­besparingar och överflyttningar mellan energislagen. Några regioner har använt mer fjärrvärme för att frigöra eleffekt för andra ändamål.
 • Antibiotikaförsäljningen har ökat, men fortfarande till lägre nivåer än innan pandemin.

Gemensam modell för klimatberäkningar

De flesta regioner visar en tydligt minskad klimatpåverkan över tid. Men samtidigt är den indirekta klimatpåverkan, från köpta varor och tjänster, flera gånger större än de mer direkta utsläppen från byggnader, kollektivtrafik och transporter. En gemensam modell för klimatredovisning har tagits fram och används i de allra flesta regioner, vilket ger ett bättre beslutsunderlag för att prioritera insatser.

Fakta

Resultat i korthet 2009-2023:

 • Antibiotikaförskrivning: minskat 31 %, men ökat 17 % sedan 2021
 • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 40 %, men minskat 4 procentenheter sedan 2019
 • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 95 %
 • Energianvändningen per lokalyta: minskat 21 %, varav 1,5 % procentenhet sedan 2022
 • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 72 %, men ökat 8 % sedan 2022
 • Lägst energianvändning per yta har regionerna Jönköpings län, Värmland, och Stockholm. Region Stockholm har också den största förbättringen sedan 2009, med hela 38 procent. Även regionerna Jönköpings län, Uppsala och Kronoberg och Västerbotten har minskat energianvändningen per yta med över en fjärdedel.

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.