Publicerad 29 november 2023
Nyhet

Ökat antal folkomröstningar via folkinitiativ

Kommunala folkomröstningar via folkinitiativ har blivit vanligare. Under 2023 har SKR initierat en rapport om folkinitiativ och folkomröstningar utifrån trender och erfarenheter på området.

Lena Langlet.

Lena Langlet.

Rapporten kartlägger erfarenheterna av det reformerade folkinitiativet från att det trädde i kraft 2011 fram till och med 2022. Under perioden har 44 folkomröstningar, som föranletts av folkinitiativ genomförts. De vanligaste frågorna har rört skola och infrastruktur. Mer än hälften av namninsamlingarna har initierats av enskilda medborgare, resten har varit föreningar och organisationer, samt politiska partier.

Det genomsnittliga valdeltagandet i de genomförda folkomröstningarna är 46 procent. När folkomröstningen inte har varit kopplat till allmänna val har valdeltagandet varit 39 procent. Valdeltagandet är högre när folkomröstningar hålls i samband med allmänna val. Då är valdeltagandet 66 procent.

Att flera initiativ har tagits och flera folkomröstningar har genomförts under de år reformen har varit i kraft är i linje med ambitionen att ge medborgarna större inflytande över den politiska dagordningen och öka intresset och engagemanget för kommunpolitiska frågor.

Pågående diskussion om folkinitiativ

Men det finns också invändningar som handlar om att den representativa demokratin försvagas om en relativt liten andel befolkningen kan tvinga fram folkomröstningar i olika frågor. Det kan också vara oklart vem som har ansvaret för det beslut som fattas med ledning av en folkomröstning.

– En minoritet i kommunfullmäktige kan framtvinga en folkomröstning mot majoritetens vilja. Oppositionen kan också använda folkomröstningarna för att utmana den politiska majoriteten. Flera folkomröstningar har handlat om redan fattade beslut och folkinitiativet har syftat till att tvinga den politiska majoriteten att ändra sina beslut, säger Lena Langlet.

Om rapporten

För att få en bild av hur det förstärkta folkinitiativet fungerat från att det trädde i kraft 2011 fram till i dag har Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, fått i uppdrag av SKR att ta fram en rapport. Den bygger vidare både på tidigare kartläggningar och rapporter om folkinitiativ och folkomröstningar som SKR givit ut.

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
Handläggare

Martin Lidhamn
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.