Publicerad 1 juli 2024
Nyhet

Låt parterna ta ansvar i kollektivavtal

Regeringen vill utreda en reglering av lärares arbetstid. Initiativet går tvärtemot spelreglerna i den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter förhandlar om löner och villkor.

Jeanette Hedberg, SKR:s förhandlingschef

Jeanette Hedberg

Regeringen har aviserat att man kommer att utreda en reglering av lärares undervisningstid samt tid till för- och efterarbete.

− Att regeringen nu väljer att gå in på parternas område är ett olyckligt ingrepp i den svenska modellen. Villkoren för arbetstid ska tas om hand i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare och det är parternas ansvar att komma överens om dessa i kollektivavtal, säger Jeanette Hedberg, SKR:s förhandlingschef.

SKR och Sveriges Lärare kom i april överens om ett nytt kollektivavtal för omkring 230 000 medarbetare. Parterna har i avtalet enats om att göra en översyn av avtalets villkor och bilagor gällande arbetsorganisation och arbetstider. Arbetet med översynen påbörjades direkt efter att parterna undertecknade det nya avtalet i april.

− Vår gemensamma ambition är att hitta lösningar som möjliggör både en ändamålsenlig arbetsorganisation och en bättre arbetsmiljö för lärare. Och hela tiden med verksamhetens kvalitet och utveckling för ögonen. Det kommer handla om ett antal olika insatser, exempelvis hur arbetstiderna kan anpassas för att bättre klara bemanning och kvalitet samtidigt som arbetstiderna är hållbara ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger Jeanette Hedberg.

SKR och Sveriges Lärare har ett gemensamt intresse i att stärka arbetsmiljön i verksamheterna. Ett hållbart arbetsliv är nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare.

− Vi och Sveriges Lärare är överens om att under avtalsperioden arbeta med ett antal viktiga strategiska frågor som kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetstider. Det rimliga är att vi som parter förhandlar och arbetar med de frågor som är vårt ansvar, säger Jeanette Hedberg.

SKR förutsätter att ytterligare experter tillkallas till utredningen, som nu har fått tilläggsdirektiv. När nu regeringen avser att utreda arbetstidsfrågorna, så bör parternas kunskap förstås användas i utredningsarbetet.

Läs vidare

Sakkunnig

Pia Murphy
Förhandlare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.