Publicerad 13 december 2023
Nyhet

Fler ska gå från ekonomiskt bistånd till jobb och försörjning

Kommunernas insatser behövs i arbetsmarknadspolitiken. SKR kommer ta fram policyunderlag, i syfte att påverka regeringens aktivitetskravsreform.

Anders Henriksson

Anders Henriksson.

Nya idéer behövs för att fler individer långt från arbetsmarknaden ska gå till arbete och för att vi ska klara kompetensförsörjningen. SKR anser att den aktivitetskravsreform för det ekonomiska biståndet som regeringen arbetar med kan bli verkningsfull arbetsmarknadspolitik om den görs rätt.

Därför kommer vi under kommande månader att presentera ett antal beslutsunderlag som stakar ut SKR:s syn på hur arbetsmarknadspolitiken fungerar och hur ett aktivitetskrav måste vara utformat för att fler ska gå från ekonomiskt bistånd till eget jobb och försörjning.

– Hos kommunerna och SKR finns gedigen kunskap om vad som krävs för att stödja de som står långt ifrån arbetsmarknaden hela vägen till jobb. Den kunskapen vill vi bidra med i regeringens aktivitetskravsreform, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR kommer särskilt att fokusera på hur ett kommunalt aktivitetskrav måste vara utformat för att kunna vara en central pusselbit i arbetsmarknadspolitiken.

Det första underlaget presenteras 14 december och kommer att fokusera på de brister kommunerna ser i den statliga arbetsmarknadspolitiken och hur ett aktivitetskrav bör utformas.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
chef för arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.