26 september 2024 kl. 14.00-15.30

Personuppgifter och föreskrifter för Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD)

I januari 2023 trädde lagen Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i kraft. Lagens primära syfte är att öka, förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare.

Anmäl dig

Innehåll

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD) gör det möjligt att läsa dokumentation från andra vård- och omsorgsgivare, förutsatt att bland annat samtycke inhämtas från patienten/omsorgsmottagaren. Det betyder att vård-och omsorgsgivare som implementerar stöd för SVOD i sitt system, kan ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt.

Under detta seminarium redogör Kompetenscenter välfärdstekniks jurist, Manólis Nymark, om lagen och uppmärksammar oss särskilt på några av skillnaderna mellan vårdgivares och omsorgsgivares möjligheter att enligt lagen behandla personuppgifter. Vi får även en dragning om nya 10 § i SoLPUL om behörighetstilldelning, åtkomstkontroll och loggkontroll och den praxis som utvecklats kring samma reglering som funnits i PDL sedan 2008.

Socialstyrelsens jurist, Cecilia Östergren, lyfter fram pågående arbete med föreskrifter om dataskydd utifrån bestämmelser i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och 10 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Vad kan kommunerna förvänta sig av dem?

Tid kommer att finnas för frågor från via chatten.

En fråga till er deltagare

Vi ser gärna att deltagarna svarar på följande fråga i chatten under seminariet:

Vad ser ni i kommunerna för möjligheter eller hinder för socialtjänsten att tillämpa ett regelverk som speglar det som gäller för hälso- och sjukvården?

Målgrupp

För dig som arbetar med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, till exempel:

 • Informationssäkerhetsansvariga och dataskyddsombud inom vård och omsorg i kommun och region
 • Verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg i kommun och region
 • Projektledare inom vård och omsorg för SVOD i kommun och region
 • SAS, Socialt ansvariga samordnare
 • MAS, Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
 • Nära vård samordnare inom region och kommun

Medverkande

 • Manólis Nymark, jurist, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
 • Cecilia Östergren, jurist, Socialstyrelsen
 • Annelie Amigelius Samordningsfunktion för Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation, SKR
 • Eva Sahlén, samordnare Kompetenscenter välfärdsteknik, SKR

Praktisk information

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt under 6 månader från att sändningen ägt rum för alla anmälda deltagare. Dokumentation skickas ut efter seminariet.

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.