14 augusti 2024 till 15 augusti 2024 kl. 00.00-00.00

Kommek 2024

KOMMEK är en mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning. KOMMEK lyfter ämnen som är högaktuella för både tjänstemän och förtroendevalda i Sveriges kommuner och regioner.

Anmälan, kostnad och program

Årets teman:

 • En effektiv och innovativ välfärd (digitalisering och AI, verksamhetsutveckling)
 • Säkra välfärdens kompetensförsörjning (ekonomens roll mm)
 • Leda och styra i utmanande tider (tillitsbaserad styrning m.fl. perspektiv på styrning, “att hantera ekonomiska underskott” och civil beredskap,
  smart samarbete, personlig utveckling)
 • En omvärld i förändring (Samhällsutveckling, makroekonomi och grön omställning, civil beredskap, välfärdsbrott)
 • Redovisning, finansiering, investeringar och revision

Målgrupp

 • Ekonomer
 • Chefer
 • Förtroendevalda
 • Forskare

KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Skåne och Malmö stad i samarbete med Malmömässan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.