Artikeln publicerades 7 april 2022

E-utbildning inom Mänskliga rättigheter

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter (MR) erbjuder SKR en grundläggande webbutbildning för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet. Det finns också en fördjupad del med praktiska övningar som kompetensutveckling.

Starta utbildningen

Innehåll

En utbildning som innehåller tre kapitel med olika avsnitt. Den ger dig kunskap om:

  • VARFÖR mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet.
  • VAD mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga.
  • HUR de mänskliga rättigheterna kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten.

Handledning

Handledningen innehåller beskrivningar av webbutbildningens innehåll och olika delar. Den hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Du har nytta av handledningen oavsett om du går utbildningen enskilt eller i grupp. Om du är ledare för en grupp kan du använda handledningen som ett stöd i lokal utbildning.

Handledning e-utbildning mänskliga rättigheter (PDF) Pdf, 812 kB.

Fördjupning – praktiska övningar "case"

SKR och Uppsala universitet har tagit fram utbildningen i samverkan. Till utbildningen finns också en bank med olika praktiska övningar som en fördjupande del i utbildningen. De är framtagna och kvalitetsgranskade av respektive organisation.

Casebank MR-utbildningen

Målgrupp

  • För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.
  • Utbildare och strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

SKR:s förhoppning är att utbildningen som helhet ska stimulera till fortsatt lärande och reflektion i dessa viktiga och ständigt aktuella frågor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.