Publicerad 12 april 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Sotningsindex 2023 är ersatt av 24:25.

Visa det här daterade cirkuläret

Sotningsindex 2023

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet för justering av taxan för rengöring och brandskyddskontroll.

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.