Publicerad 19 juni 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse (HÖK), bilagan Allmänna bestämmelser § 13 samt bilagan Specialbestämmelser för läkare

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med OFRs förbundsområde Läkare om ändringar och tillägg i HÖK 20, AB § 13 och vissa andra bilagor till HÖK, däribland Specialbestämmelser för läkare.

Parterna är överens om att ändringarna och tilläggen gäller från och med den 1 februari 2024. Överenskommelsen innebär att från detta datum kommer ändrade och skärpta regler för dygnsvila och arbetstidens förläggning gälla för Läkarförbundets avtalsområde.

Samtliga parter har också träffat en separat tilläggsöverenskommelse om möjlighet att begära dispens från AB § 13 mom. 5 i samband med planerad arbetstidsförläggning. Tilläggsöverenskommelsen träder i kraft 1 februari 2024.

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Lena Schaller
    Förhandlare
  • Karin Nordin
    Förhandlare
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.