Publicerad 27 april 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2023–2026 för kommuner och regioner

Cirkulär 23:20 innehåller ny skatteunderlagsprognos, ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS, preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.